עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון בנייה והתנגדויות.

יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"

לאחר מכן ניתן יהיה לצפות בתוכנית בפרסומים או הגשת התנגדות
  • איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית
  • איתור פרסום לפי כתובת
  • איתור פרסום לפי מקרקעין
  • איתור פרסום לפי סוג ותאריך
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:

איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך: