חוגגים ט”ו בשבט בחריש – הוועדה המיוחדת אישרה את 704 יחידות הדיור הראשונות בפרויקט “תכנן ובנה”

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש הנפיקה בשלושת החודשים האחרונים 704 היתרי בנייה חדשים לפרויקט “תכנן ובנה”.

אישורים אלה נחתמו אתמול, בהתאם להתחייבות הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה לאשר את הפרויקט בלוחות זמנים קצרים במיוחד. זאת בהתאם לתהליכים הנדרשים של רישוי זמין ע”פ חוק.

פרויקט תכנן ובנה בחריש – נבנה ע”י חברת “שפיר הנדסה” ומיועד ל-1,450 יחידות דיור.

לפני כשלושה חודשים נערך הצוות המקצועי של הוועדה לחתימה על ההיתרים הראשונים במטרה להנפיקם לפני ט”ו בשבט התשע”ט.

כמובטח, כל ההיתרים הללו עוברים תהליך של רישוי זמין, כמפורט בתיקון 101 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה–1965.