הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש אישרה להפקדה תוכנית להקמת חמישה מגדלי מגורים בני 27 קומות (600 דירות)

מזרח H4, יוני 2017

תוכנית “הטרפז” כוללת חמישה מגדלי מגורים – 27 קומות בכל אחד מהם. בתוכנית למעלה מ-600 יח”ד, 20,000 מ”ר של שטחי מסחר ותעסוקה ו-7,300 מ”ר של שצ”פים ושטחים למבני ציבור.

חברי הוועדה ציינו את העובדה שכוחות השוק בחריש מעודדים ביקושים למגדלי יוקרה בחריש, וקיימת חשיבות רבה למצב את חריש כעיר עתידית אטרקטיבית לאוכלוסייה חזקה.

גם המגדלים החדשים, כמו הבנייה למסחר, ישתלבו בנוף הטבעי והייחודי של האזור, תוך כדי הקפדה רבה על שמירת חזות העיר ועל נראות חיצונית מרהיבה.

יו”ר הוועדה דיווח כי עד כה הונפקו היתרי בנייה ל-8,507 יח”ד, המהווים האצה משמעותית בתנופת הפיתוח של חריש.