מנהל התשתיות של הוועדה משה כחלון בריאיון מיוחד לאתר הוועדה לקראת הארכת כהונתה בשלוש שנים נוספות

משה כחלון: משרדי הממשלה מחויבים לפיתוחה של חריש כעיר המיועדת למשפחות צעירות.

לקראת אישור הארכת כהונת הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש קיימנו ריאיון מיוחד עם משה כחלון, מנהל התשתיות של הוועדה. כחלון מבשר לנו כי בשבועות הקרובים תנפיק הוועדה המיוחדת היתרי בנייה לשכונה החדשה, הנבנית בימים אלה במתכונת ייחודית של תכנן ובנה, במסגרת פיילוט ראשון מסוגו בארץ של תכנון ובינוי שכונת מגורים ע”י היזם. השכונה החדשה שנבנית מיועדת ל-1,200 משפחות, וההיתרים לבנייתה יינתנו על ידי הוועדה המיוחדת בקצב מואץ לטובת פיתוח היישוב.

חריש (יוני 2018) - מבט משכונת "המגף" לשטח הפארק העירוני
חריש (יוני 2018) – מבט משכונת “המגף” לשטח הפארק העירוני

מנהל התשתיות מוסיף ומציין כי בחודשים האחרונים מתוכננים פתרונות תחבורה ליישוב, וביניהם כביש גישה נוסף מהכניסה הדרומית, פעילות לחיבור חריש לכביש 6 ותוואי רכבת שישולב בעתיד במסגרת מערך התכנון של רכבת העמק. כל זאת מלבד תשתיות חיוניות נוספות ההולכות ונבנות, כמו תחנת חשמל חדשה ומגדל מים שלישי לאספקת מים איכותיים ליישוב.

כחלון מספר לנו כי בחודשים הקרובים יחלו העבודות להקמת מרכז חירום והצלה ראשון וייחודי מסוגו בארץ לכלל גורמי החירום: מד”א, משטרה ומשמר הגבול.

בימים אלה, מציין  כחלון, שוקדים בוועדה על תכנון מרחב התכנון החדש, המקנה לוועדה יכולת להגדיל את היישוב בעוד כ-20,000 יחידות דיור, מסחר ומקורות תעסוקה. תכנון אזורי התעסוקה ייעשה בהתאמה לאופיו של היישוב ולצורך להפוך את חריש לעיר עם מקורות מימון עצמי לרווחת תושביה.