לנוחיות התושבים החדשים והוותיקים בחריש, אנחנו מפרסמים דף שאלות ותשובות שאמור לעזור בהתנהלות מול הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש.

השתדלנו לתת מענה לרוב הנושאים המעניינים את תושבי העיר, אך כמובן שיש דברים שלא התייחסנו אליהם בעמוד זה. נשמח לקבל שאלות נוספות ולתת עליהן מענה. אנו ממליצים לדפדף גם באתר האינטרנט של הוועדה המיוחדת וגם באתר האינטרנט של מנהל התכנון: https://www.gov.il/he/Departments/iplan  . ניתן להתקשר למשרדי הוועדה או להגיע בשעות קבלת קהל כדי לקבל מענה מלא לשאלותיכם.

משרדי הוועדה נמצאים בתוך מתחם הפארק ברחוב תמר 23. כתובת בווייז: הוועדה המיוחדת לתו”ב, חריש. שעות קבלת קהל : ימים א’,ד’ בין השעות 15:30-13:00. יום ב’ בין השעות 12:00-9:00. להגעה בשעות אחרות – ניתן לתאם מראש.
קבלת מידע ותיאום פגישות: גיא פז – 04-6661162, נעמה בר-אושר – 04-6661161.
באתר האינטרנט אפשר למצוא את כתובות הדוא”ל של עובדי הוועדה, דרכן ניתן ליצור קשר עם הגורמים השונים בוועדה.

בכל נושא ועניין הקשורים לתכנון ורישוי לעבודות בנייה ובמיוחד בעניינים הקשורים להתקנת אלמנטים שונים העלולים להשפיע על חזות הבניין, יש לברר בוועדה וכן להיעזר בהנחיות המרחביות של חריש אותן ניתן למצוא באתר הוועדה בעמוד “הנחיות לפטור מהיתר”. על כל תושב המעוניין לבצע עבודות פטורות מהיתר, לקרוא את המדריך המצוי באתר מנהל התכנון: http://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide_report_building_exempt_from_permit המפרט את רשימת העבודות הפטורות מהיתר ואת הדרך לבצען. ההנחיות המרחביות של חריש הנן מחייבות לעניין העבודות הפטורות מהיתר.

כללי האצבע לפרטים שאינם מצריכים היתר בנייה נמצאים ב”הנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר” של תוכניות חריש/1/א ו-חריש/1/ב.

הרשימה המלאה של העבודות הפטורות מהיתר והדרך לבצען כתובה בחוק התכנון והבנייה, וניתן למצוא אותה באתרים המוזכרים למעלה.

כל תושב המעוניין לבצע עבודות פטורות מהיתר או עבודות המצריכות הוצאת היתר, צריך לקרוא את ההנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר ואת המדריך המצוי באתר מנהל התכנון. ההנחיות המרחביות של חריש הינן מחייבות לעניין כל עבודות הבנייה.

כל העבודות המבוצעות בדירה או מחוץ לה (גם עבודות הפטורות מהיתר), מחייבות הסכמת כל השותפים בנכס (נכס=חלקה או מגרש, לעיתים יותר מבניין אחד).

בכל מקרה, יש לדווח לוועדה המיוחדת בתוך 45 יום מיום ביצוע העבודות בטופס המיועד לכך – “טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר“, אותו ניתן למצוא באתר הוועדה בעמוד “הנחיות לפטור מהיתר”. לטופס יש לצרף תמונות של העבודה שבוצעה, משלוש זוויות צילום שונות. יש לשים לב כי חלק מהעבודות דורשות הצהרת מהנדס מבנים בדבר יציבות המבנה.

לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המיוחדת לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן כמה עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד – פטור מהיתר.

גם בפטור מהיתר הבנייה העבודה חייבת להיות בהתאם לדרישות הוועדה ולתוכניות המאושרות.

לכל דירת גן או דירת גג ניתן להוסיף פרגולה בשטח של עד 25 מ”ר ולא נדרש לכך היתר בנייה. יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הפרגולה תיבנה מחומרים קלים (עץ ו/או מתכת) ואחידים לפי פרט אדריכלי שניתן לקבל במשרדי הוועדה. מומלץ לפנות למשרדי הוועדה.
 2. הפרגולה תיבנה ללא קירות וללא קירוי. את המידע המלא ניתן לקרוא בסעיף 3ב של ההנחיות המרחביות לעניין עבודות הפטורות מהיתר באתר האינטרנט של הוועדה.
 3. משטח ההצללה יהיה אופקי (כלומר לא בשיפוע, אלא ישר).
 4. יש להקפיד על כך שהפרגולה תהיה בהתאם לכללים הקבועים בתקנות הפרגולה בחוק התכנון והבנייה.
 5. לטופס הדיווח על עבודה הפטורה מהיתר יש לצרף חתימת מהנדס מבנים. על בנייה שנכללת במסגרת “עבודות הפטורות מהיתר” בהתאם לתקנות יש לדווח לוועדה על ביצוע העבודות תוך 45 יום מסיום הבנייה. יש למלא את הטופס “טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר” הנמצא באתר האינטרנט של הוועדה ולצרף את האישורים הנדרשים.

לדירות הנמצאות בקומות הביניים אין פטור מהיתר לפרגולות. בניית פרגולה מותנית בכך שבדירה אין מרפסת מקורה. נדרשת הסכמת כל השכנים והגשת בקשה להיתר בנייה לוועדה.

כדי לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בנייה עודפות. יש לפנות למשרדי הוועדה המיוחדת ולברר אם קיימים בבניין אחוזי בנייה עודפים.

לעניין הסוככים, אין צורך בהיתר בנייה בהתקנת סוכך ששטחו אינו עולה על 20 מ”ר ושאינו בולט מן הקיר יותר מ-50 ס”מ כשהוא מקופל.

הסוכך ייפתח בצורת מצחייה ויהיה אופקי. אין להתקין סוככים מעוגלים.

צבעי הסוככים יהיו בגוונים בהירים וחלקים, ובצבע אחיד לכל בניין, כפי שיחליט ועד הבית.

אין לסגור מרפסות באמצעות סוככים.

לטופס הדיווח על עבודה הפטורה מהיתר יש לצרף אישור של מהנדס מבנים המעיד על יציבות הסוכך ועל כך שהוא מעוגן כראוי למבנה. את ההנחיות המלאות ניתן לקרוא בסעיף 3א של ההנחיות המרחביות לעניין עבודות הפטורות מהיתר באתר האינטרנט של הוועדה, שם גם ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים.

סככת צל מוגדרת כמבנה זמני ולכן לא נדרש להוציא עבורה היתר בנייה, אך יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. שטחה אינו עולה על 12 מ”ר.
 2. גובהה לא יעלה על 3.0 מ’.
 3. היא תוצב לתקופה קצובה של עד 120 יום בשנה ולאחר מכן תפורק. יש לדווח לוועדה בתוך 14 ימים ממועד הצבת הסככה (ולא 45 ימים, כמו בשאר העבודות הפטורות מהיתר). יש לציין בטופס הדיווח על עבודה הפטורה מהיתר את מועד הצבת הסככה ואת מועד פירוקה. לטופס צריך לצרף תמונות של הסככה משלוש זוויות שונות. בהגיע מועד הפירוק, כפי שהתחייב בטופס, יגיע מפקח לוודא שאכן פורקה – אנא שתפו פעולה ועמדו בהתחייבותכם.

כן. לא נדרש היתר בנייה להתקנת שער או מחסום בכניסה לחניה אך צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 1. מחסום חשמלי יותקן ע”י חשמלאי מוסמך.
 2. השער או המחסום יותקן בתוך תחום המגרש ולא יבלוט ממנו החוצה גם כאשר הוא פתוח.
 3. השער או המחסום יותקן לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה.

השער או המחסום חייב לאפשר כניסה לכל הדיירים בבניין. את הנוסח המלא ניתן למצוא בסעיף 2ד של ההנחיות המרחביות לעניין עבודות הפטורות מהיתר באתר האינטרנט של הוועדה.

הקמת גדר בחזית הבניין הפונה לרחוב או לשטח ציבורי כלשהו (פארק, דרך, מבנה ציבורי וכדומה) דורשת הוצאת היתר בנייה. רק בנייה של גדר בין שני מגרשים פרטיים, בגובה שלא עולה על 1.5 מ’ פטורה מהיתר.

בגינות ניתן ואף מומלץ מאוד לנטוע עצים או להניח עציצים בקרבת הגדר וכך ליצור גדר חיה.

אם מעוניינים בגדר בנויה, ניתן לשנות את הגדר הקיימת (הפתוחה) לגדר בצבע עץ בלבד, הגדר יכולה להיות מעץ או מחומרים קלים אחרים דמויי עץ. במקרה זה, הגדר תיבנה בחלק הפנימי של המגרש.

למרות זאת, הוועדה עדיין ממליצה לשתול גדר חיה לטובת נראות העיר והרחוב.

במרפסות ניתן להניח עציצים או להדביק מדבקת “זכוכית חלבית” על גבי מעקה הזכוכית.

לפי ההנחיות המרחביות החלות בכל השכונות בחריש, לא יותרו חיפויים כגון יריעות בד/יוטה/ברזנט וסוגים דומים, במבוק וכו’.

ריצוף גינה או בניית דק פטורים מהיתר בנייה, אך יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. שטח הריצוף/הדק יהיה בכפוף להוראות התוכנית החלה על השטח בדבר שטח גינון מינימלי.
 2. הריצוף או הדק לא יכסו את השוחות של כל התשתיות (ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכו’) כדי לתת אפשרות להגיע אליהן בקלות במקרה הצורך.
 3. אין לחבר את ניקוז מי הנגר לשוחות הביוב.

הריצוף או הדק משנים את פני הקרקע ופוגעים בפתרונות הניקוז, בספיגת המים בקרקע וברמת הקליטה של המשקעים. על כן יש להקפיד הקפדה יתרה על שטח הריצוף או הדק שנקבע בהוראות התוכנית, כדי להימנע מהצפות של הגינה ובמקרים מסוימים גם של הדירה ושל דירות השכנים.

יש לקרוא את מדיניות הוועדה להקמת בריכות שחייה פרטיות באיזורי מגורים שאושרה וכוללת הוראות והנחיות לבניית בריכות מכל הסוגים בעיר. אנו זמינים לשאלות נוספות והבהרות.

על אף שמחסנים נכללים ברשימת העבודות הפטורות מהיתר, תוכניות בניין העיר החלות בכל השכונות של חריש אינן מאפשרות בניית מחסנים שאינם חלק בלתי נפרד מהמבנה העיקרי ואינן מאפשרות קיומו של מחסן בקומות המגורים. לפיכך, לא תתאפשר תוספת מחסן, גם לא מחסן “קל”.

אנו ממליצים להשתמש בארונות בגובה של עד 1.2 מ’ כריהוט גינה באופן שיוסתר באמצעות הגדר או החומה, ואין צורך בהוצאת היתר בנייה.

מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף 7א של ההנחיות המרחביות לעניין עבודות הפטורות מהיתר באתר האינטרנט של הוועדה.

להתקנת מזגן או מערכת טיהור אוויר לא נדרש היתר בנייה, אך המערכת צריכה לעמוד בכמה תנאים, ובהם:

 1. המזגן צריך להיות לצריכה ביתית ולא תעשייתית.
 2. המערכת צריכה לעמוד בדרישות למניעת רעש.
 3. המערכת תותקן במסתור הכביסה או על הגג או, אם אין אפשרות אחרת, במרפסת הדירה במקום מוסתר ומתחת לגובה המעקה. בדירות גן ניתן לשים בחצר עם מסתור.

את התקנות המלאות יש לקרוא בסעיף 4ז של ההנחיות המרחביות לעניין עבודות הפטורות מהיתר באתר האינטרנט של הוועדה.

בשום מקרה לא יותקנו מזגן או מערכת טיהור או כל מתקן אחר על גבי קירות הבניין, כולל צנרת.

נוסח התקנות המלא להתקנת סורגים נמצא בסעיף 4ה בהנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר.

כל אדם המעוניין לפתוח עסק, מחויב בהיתר בנייה לפני הסדרת הנושא במח’ רישוי עסקים של המוע”מ. עסקים מתחלקים לשלושה סוגים שונים, ולכל אחד התהליך שלו:

 • במרכזים מסחריים (גדולים או קטנים):
 1. בכל שינוי פנימי בחנות (בניית גלריה, הוספת קיר, הוספת חדר/תא שירותים וכו’) – יש צורך בהוצאת היתר בנייה.
 2. פתיחת עסק להכנת מזון (מסעדה, קפיטריה, פיצרייה, פלאפל וכו’) – מחויב בהוצאת טופס אכלוס מהוועדה. (מותנה באישורים נוספים, כגון: אישור משרד הבריאות, אישור מהמשרד להגנת הסביבה ועוד. לפירוט נוסף יש לפנות לוועדה.) עניין זה מחויב גם כאשר נפתח עסק להכנת מזון בתוך חנות שכבר פועלת וקיבלה בעבר טופס אכלוס מהוועדה.
 • בדירות להמרה:

ברחבי העיר מתוכננים כמה רחובות שמוגדרים על ידינו כ”מסחר מתון”. מקומות אלה מסומנים בתוכניות השונות של מרחב התכנון והם מחייבים. התכליות המותרות בדירות אלה (מתוך הוראות התוכנית חריש/1/א [שכונות “אבני החן” ו”החורש”] סעיף 4.3.1 ב): “בשטח מגורים עם מנגנון המרה יותרו משפחתונים, משרדים לבעלי מקצועות חופשיים, מסחר קמעונאי ותעסוקה המשתלבים באזורי מגורים ובלבד שלא יהוו מטרד רעש, עשן וריח, בטיחות, היגיינה וכיו”ב ובהתאם להוראות סביבתיות שבתוכנית זו. לא יותרו עסקים שעניינם ייצור, מכירה והגשה של מזון.”

יש לדאוג לפתרונות כניסה נפרדת, חניה על פי התקן ונגישות. את פירוט הדירות להמרה ניתן לקבל במשרדי הוועדה.

על אף האפשרות להפעיל עסק בדירות אלה – נדרשת הוצאת היתר בנייה וכן הסכמת הרשות המקומית, הסכמת כל השותפים בנכס (שותפים במקרקעין – חלקה, מגרש. בכל חלקה/מגרש יכול להיות יותר מבניין אחד). ניתן לברר בוועדה על מספר המבנים בחלקה/במגרש.

 • בדירות שאינן מוגדרות לעסקים:

ישנה אפשרות לפתוח עסק גם במקומות אחרים שאינם מסומנים כדירות להמרה. עסקים אלה כפופים למדיניות הרשות המקומית. הליך זה ארוך יותר ומסובך יותר. עסקים אלה יהוו שימוש חורג מהשימושים המותרים במקום (מגורים). במקרים אלה, החוק דורש פרסום בעיתונות על שימוש חורג, תליית מודעות ושליחת הודעות לגובלים בנכס (מידע מפורט על הליך הפרסום ניתן לקבל במשרדי הוועדה). בנוסף, יש לקבל הסכמה של כל השותפים במגרש (לעיתים יותר מבניין אחד). את נוסח הפרסום ניתן לקבל רק לאחר הגשת הבקשה להיתר בנייה, בצירוף הסכמת הרשות המקומית ו הסכמת כל השותפים בנכס.

בקשות אלה מובאות לדיון בישיבות הוועדה לאחר השלמת הליך הפרסום ע”פ החוק. יש לקחת בחשבון שלפעמים, על אף הפרסום, לא כל עסק יכול לקבל אישור. במיוחד אם יוגשו התנגדויות של שותפים וגובלים בחלקה, אליהן מחויבת הוועדה להתייחס.

 

אנחנו מעודדים פתיחת עסקים ונשמח לעזור בכל מה שניתן, בכפוף לחוק ולשמירה על העיר.

שיטת רישום המקרקעין במדינת ישראל מחלקת את קרקעות המדינה לגושים ולחֲלָקוֹת, ולעיתים אף לתת-חֲלָקוֹת. שיטה זו שימשה עוד בתקופת השלטון הבריטי, והיא מאפשרת רישום מדויק של זכויות בקרקע על ידי אגף רישום והסדר מקרקעין של משרד המשפטים. בכל יישוב נחלקות הקרקעות למספר גושים, ובכל גוש יש מספר חֲלָקוֹת.

חלקה היא יחידת שטח רצופה של מקרקעין בעלת גבולות ברורים שיש בה לפחות זכות בעלות אחת. כמו כן עשויות להיות בחלקה זכויות קניין נוספות כגון חכירה, משכנתה וכדומה. במקרה של בית משותף יש גם תת-חֲלָקוֹת, וכל אחת מהן מספקת מידע על דירה מסוימת. בהתאם לכך, במכירת דירה נכתבים בנסח הטאבו הגוש, החלקה והתת-חלקה, שהם תעודת הזהות הרשמית של הדירה. המבקש לדעת פרטים על נכס מסוים יכול לקבלו באמצעות הזנת מספרי הגוש והחלקה של הנכס באתרי אינטרנט המיועדים לכך. המידע פתוח לציבור ונגיש לכל אדם.

אנו רוצים אתכם כשותפים לדרך. העיר שלכם ולשירותכם, בואו ונשמור עליה ביחד! הסתכלו איתנו על העיר בראייה רחבה. אם כל אחד יעשה כראות עיניו בלי להתחשב בסביבתו – נרגיש זרים בביתנו.

אנו שבים ומדגישים שכדאי ורצוי לקרוא את ההנחיות המרחביות של חריש המפורסמות באתר האינטרנט של הוועדה.
לשאלות נוספות, ניתן להגיע למשרדי הוועדה בשעות קבלת הקהל: ימים א’, ד’ בין 15:30-13:00, יום ב’ בין 12:00-9:00. להגעה בשעות אחרות – ניתן לתאם מראש.
אנו עומדים לשירותכם ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם. אנא בררו מבעוד מועד את זכויותיכם על מנת להימנע מביצוע עבירות בנייה.