סגירת תיקים בהסדר

להלן פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטיים בהסדר:

סגירת תיק פיקוח מספר 2017040