חריש – פרויקט לאומי

מי אנחנו?

 

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש הוקמה בסוף שנת 2008 מכוח סעיף 32 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965.

מאז, זאת הוועדה היחידה הפועלת בארץ במתכונת הייחודית לבניית עיר.

בוועדה 14 חברים:
נציגי שר האוצר – יו”ר הוועדה ועוד נציג אחד
נציגי משרד הבינוי והשיכון – אדריכלית ראשית ומנהלת מחוז חיפה
נציגי הרשות המקומית – ראש המועצה המקומית וסגנו, חבר המוע”מ ומנכ”ל המוע”מ.
החברים הנוספים מייצגים את: שרת המשפטים, שר הבריאות, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר להגנת הסביבה, שר הביטחון ושר הפנים.

הוועדה מהווה זרוע מיוחדת של ממשלת ישראל אשר הוסמכה לתכנן, לאשר ולפקח על כל תהליכי הבנייה בחריש במהירות וביעילות. אנו מנצלים את הסמכויות המיוחדות שהוענקו לנו ואת הכוחות המקצועיים העומדים לרשותנו לתכנון עיר מודרנית ומתקדמת שתספק לתושביה איכות חיים גבוהה ותשמור על ערכי הטבע בסביבתה ובתוכה.

ביום 20 בדצמבר 2015 הגדירה ממשלת ישראל את הקמת העיר החדשה חריש כפרויקט לאומי (החלטה מס’ 870). לשם כך אנו מאיצים את הפיתוח של היישוב ומקדמים תוכניות להשלמת עבודות הפיתוח, כדי לאפשר קליטת אלפי משפחות המתכננות להתחיל חיים חדשים בעיר מודרנית, יפה ואיכותית.

עד ה-1 במאי 2018, מרחב התכנון כלל 4,348.5 דונם והוא יועד להקמת 12,500 יחידות דיור עבור למעלה מ-56,000 נפש.

בתאריך זה, פורסם ברשומות תיקון למרחב התכנון בו נתווספו 2,049 דונם לשטח מרחב התכנון.

קישורים :