חריש – פרויקט לאומי

מי אנחנו?

 

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש הוקמה בסוף שנת 2008 מכוח סעיף 32 בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965.

מאז הקמתה ועד היום זאת הוועדה היחידה בארץ הפועלת במתכונת הייחודית לבניית עיר.

בוועדה 16 חברים:
נציגי שר האוצר – יו”ר הוועדה ועוד נציג אחד
נציגי משרד הבינוי והשיכון – אדריכלית ראשית ומנהלת מחוז חיפה
נציגי הרשות המקומית – ראש המועצה המקומית וסגניתו, חבר המוע”מ ומנכ”ל המוע”מ
החברים הנוספים מייצגים את השרים האלו: שרת המשפטים, שר הבריאות, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר להגנת הסביבה, שר הביטחון ושר הפנים. כמו כן, ימונו שני חברים (נוספים) על ידי שר האוצר (על פי תיקון 125).

הוועדה היא זרוע מיוחדת של ממשלת ישראל אשר הוסמכה לתכנן ולאשר את כל תהליכי הבנייה בחריש במהירות וביעילות ולפקח עליהם. אנו מנצלים את הסמכויות המיוחדות שהוענקו לנו ואת הכוחות המקצועיים העומדים לרשותנו לתכנון עיר מודרנית ומתקדמת, שתספק לתושביה איכות חיים גבוהה ותשמור על ערכי הטבע בסביבתה ובתוכה.

ביום 20 בדצמבר 2015 הגדירה ממשלת ישראל את הקמת העיר החדשה חריש כפרויקט לאומי (החלטה מס’ 870). לשם כך אנו מאיצים את הפיתוח של היישוב ומקדמים תוכניות להשלמת עבודות הפיתוח, כדי לאפשר קליטה של אלפי משפחות המתכוננות להתחיל חיים חדשים בעיר מודרנית, יפה ואיכותית.

עד 1 במאי 2018 כלל מרחב התכנון 4,348.5 דונם, והוא יועד להקמת 12,500 יחידות דיור עבור למעלה מ-56,000 נפש.

בתאריך זה פורסם ברשומות תיקון למרחב התכנון, ובו התווספו 2,049 דונם לשטח מרחב התכנון.

קישורים: