חברי הוועדה והצוות

השר לשעבר דוד מגן – מונסונגו

יו”ר הוועדה

נירית מיכאלי

מנהלת מחוז חיפה, משב”ש

יצחק קשת

ראש המועצה המקומית

 

נציג שרת המשפטים

שני זיו - נציגת מנהל התכנון

שני זיו

נציגת שר האוצר

שלמה קליין

נציג המועצה המקומית

נורית שטורך

נציגת השר להגנת הסביבה

שני גרינברג

נציגת המועצה המקומית

יעקב נתניהו

מנכ”ל המועצה המקומית

 • הראל דמתי, נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 • סא”ל ראם חממי, נציג שר הביטחון
 • רו”ח פאיז חנא, נציג שר הפנים
 • ד”ר לילה יעקב, נציגת שר הבריאות
 • אדר’ ורד סולומון – ממן, נציגת שר הבינוי והשיכון

ממלאי מקום חברי הוועדה

רביע מקלדה

מ”מ נציג שר הפנים

אילן טייכמן

מנהל תחום תכנון ובינוי עירוני, משב”ש (מ”מ)

אינג’ גנאדי אוסטרובסקי

מנהל החטיבה הטכנית במחוז חיפה, משב”ש
(מ”מ)

מיכאל ברויאר

מ”מ נציגת השר להגנת הסביבה

יעל אוסטפלד

מ”מ נציגת שר הבריאות

 • יוסי גולדמן, מ”מ נציג המוע”מ
 • שלמה פרץ, מ”מ נציג המוע”מ
 • נגה עוז, מ”מ נציגת המוע”מ
 • יוחאי פרג’י, מ”מ נציג המוע”מ
 • אינג’ אנה אוסטרובסקי, מ”מ נציג שר התחבורה
 • מיכל אריאל, מ”מ נציג שר הביטחון 
 • שרון ברקת, מ”מ נציגת שר האוצר
 • אדר’ רועי מרגלית, מ”מ נציג משב”ש
 • הוד אבו ליל, מ”מ נציג משב”ש

סגל הוועדה והיועצים

שמעון יעקובוביץ’

מנהל לשכת יו”ר הוועדה ומנהל אדמיניסטרטיבי

אינג’  יבגניה מלכין

מהנדסת הוועדה

משה כחלון

מנהל התשתיות

אילנה לאוב

מנהלת תפעול הוועדה

 רו”ח גיל סער

גזבר הוועדה

גיא פז

מנהל מחלקת הרישוי והפיקוח על הבנייה

רו”ח סאאב ותד

רו”ח הוועדה

ערן גרף

יועץ לניהול סיכונים, נהלים ובקרה פנימית

רונית אקשטיין

דוברת הוועדה

הילה רופא

מפקחת בנייה

אביב ווהבי

סגן מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה

לוי ניסנוב

מפקח בנייה

נעמה בר – אושר

ממונה על מזכירות הוועדה

מחלקה משפטית

עו”ד מירי ולטר-ראובן

תובעת הוועדה

אבי גולדהמר

עו”ד אבי גולדהמר

היועמ”ש לוועדה

עו”ד עודד דונג

צוות היועמ”ש לוועדה

חברי ועדה בעבר

עדנה פרדו

סא”ל עדנה פרדו

נציגת שר הביטחון

יגאל שחר

יו”ר הוועדה בין השנים 2008 – 2014

אדוארד שפירו

חבר המועצה המקומית

עו”ד יריב אבן חיים

נציג שרת המשפטים

אדר’ ישראל בן ישראל

מזכיר הוועדה ומהנדס המועצה המקומית

רמי אלבז

חבר המועצה המקומית