ניתן להזמין נסח טאבו מאחד או יותר מהאתרים הבאים:
דואר ישראל – http://www.israelpost.co.il/tabu.nsf/orderform1?OpenForm
טאבו ישיר (קו מנחה) – http://home.tabu.co.il ואתרים נוספים.