פרטי התקשרות – גורמי חוץ רלוונטיים

לנוחות היזמים והמתכננים, ריכזנו את פרטי גורמי החוץ אשר אתם נדרשים לפנות אליהם כחלק מהליך הרישוי.

גורמי חוץ אלה רלוונטיים עד לפתיחת מכוני הבקרה של מנהל התכנון, אז כל השירותים יהיו מרוכזים במקום אחד.

שירותי כבאות חדרה

כתובת: צה”ל 30, חדרה

טלפון: 04-6232136   פקס: 04-6213684

אתר אינטרנט: http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/Pages/ConstructionNBusiness.aspx

 

הג”א – מחוז חיפה

כתובת: רח’ יפו 145 א’, קומה 5, חיפה 3525114

טלפון: 04-8695858/9    פקס: 04-8695764

איש קשר: אינג’ מיכאל גויכמן

כתובת דוא”ל: m_goychman@idf.gov.il

 

חברת החשמל – חדרה

טלפון: 076-8630360

איש קשר: רן רבינוביץ – מהנדס אזור חדרה

כתובת דואל: Michael.rubanovichqiec.co.il

 

משרד הבריאות – חדרה

כתובת: הלל יפה 13, ת”ד 214, חדרה 3810102

טלפון: 04-6240800/1    פקס: 04-6323958

 

איכות הסביבה – מחוז חיפה

כתובת: שדרות הפלי”ם 15 א’, קרית הממשלה, ת”ד 811, חיפה 3100702

טלפון: 073-2733353     פקס: 04-8632288

איש קשה: אושירה גוטליב

כתובת דוא”ל: oshira@sviva.gov.il

 

רשות העתיקות – מחוז חיפה

כתובת: האילן 14, ת”ד 272, אור עקיבא 3065201

טלפון: 04-6409140

איש קשר: מרכזיה לפי העניין

 

גבייה – מועצה מקומית חריש

כתובת: הגפן 78, חריש

טלפון: 04-6186051       פקס: 04-6186020

כתובת דוא”ל: gviya@harish.muni.il

 

רישוי עסקים – מועצה מקומית חריש

כתובת: הגפן 78, חריש

טלפון: 04-6186023

איש קשר: סימון כץ

כתובת דוא”ל: rishui@harish.muni.il

 

שפ”ע – מועצה מקומית חריש

כתובת: הגפן 78, חריש

טלפון: 04-6186022  פקס: 04-6186024

כתובת דוא”ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

אתרי פסולת – מחוז חיפה

כתובת: שדרות פל ים 15 א’, קרית הממשלה, ת”ד 811, חיפה 3100702

טלפון: 04-8632244       פקס: 04-8632288

איש קשר: ירדן שני רוקמן

כתובת דוא”ל: yardens@sviva.gov.il

 

קק”ל

כתובת: רח’ קק”ל 1, ת”ד 7283, ירושלים 9242801

טלפון: 1-599-515-550

איש קשר: מרכזיה לפי העניין

 

פקיד היערות

כתובת: קק”ל מנשה – שרון, ת”ד 190, יקנעם המושבה 2060000

טלפון: 04-9090137/104   פקס: 04-9090100

איש קשר: יעקב ארק

כתובת דוא”ל: shoshir@kkl.org.il

 

רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) – מחוז חיפה

כתובת: שדרות הפלי”ם 15 א’, קרית הממשלה, ת”ד 548, חיפה 3100401

פקס: 02-5456149

כתובת דוא”ל: a-haifa@land.gov.il

 

בזק

כתובת: רח’ מינץ 1, נתניה 4239919

טלפון: 199

איש קשר: מרכזיה לפי העניין

 

הוט

כתובת דוא”ל לפנייה לתיאום תשתיות: dwg@hot.net.il

 

מעבדות בדיקה

כתובת: מעבדות שונות, פירוט באתר מכון התקנים הישראלי

טלפון: 03-6467761       פקס: 03-6461040

איש קשר: סלביק רוזנברג – מהנדס ראשי, מנהל שירות לקוחות

כתובת דוא”ל: slavik@sii.org.il

 

במידת הצורך, צוות הוועדה זמין למתן פרטים נוספים.