2019

מכרז 3-2019 שירותי ראיית חשבון

מכרז 2-2019 שירותי ראיית חשבון

מכרז 1-2019 שירותי מחשובנסגר

 2018

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים בתחום שמאות מקרקעין – נסגר

מכרז 09-2018 מערכת מידע גיאוגרפי – המכרז נסגר

מכרז 08-2018 ניהול ועדה – המכרז נסגר

מכרז 7-2018 שירותי גזברות – המכרז נסגר

מכרז 6-2018 שירותי יועץ משפטי – המכרז נסגר

מכרז 5-2018 שירותי ראיית חשבון – המכרז נסגר

מכרז מספר 4-2018 ייעוץ לשוני – המכרז נסגר

מכרז מספר 3-2018 ממונה על מזכירות הוועדה המיוחדת – המכרז נסגר

מכרז מספר 2-2018 מנהל התפעול – המכרז נסגר

מכרז 1-2018 סגן מנהל מחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה – המכרז נסגר

 

2017

מכרז מספר 08/2017 – לאספקת מידול תלת-ממד במרחב התכנון חריש – המכרז נסגר

מכרז מספר 07/2017 – הכנת תוכנית אב למבני ציבור וליווי בייעוץ תכנוני של פרישת מבני חינוך המכרז נסגר

מכרז מספר 001/2017 – פנימי – מנהל מחלקת הרישוי והפיקוח על הבנייההמכרז נסגר

מכרז מספר 06/2017 – שירותי פרסום  עפ”י דיני התכנון והבנייה ודיני מכרזיםהמכרז נסגר

מכרז מספר 05/2017  – שירותי ייעוץ תכנון ובינוי עירוני וסביבתי – המכרז נסגר

מכרז מספר 04/2017 (חוזר) – מפקח/ת בנייה המכרז נסגר

מכרז מספר 02/2017 (חוזר) – בודק/ת בקשות להיתרי בנייההמכרז נסגר

מכרז מספר 04/2017 – מפקח/ת בנייה המכרז נסגר

מכרז מספר 03/2017 – עוזר/ת למנהל התפעולהמכרז נסגר

מכרז מספר 02/2017 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייההמכרז נסגר

מכרז מספר 01/2017 – מרכז/ת תחום מידע ותכנון אסטרטגי המכרז נסגר

 2016

מכרז מספר 11/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי דוברות – המכרז נסגר.

הזוכה: גב’ רונית אקשטיין

מכרז מספר 10/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי גזברות – המכרז נסגר.

הזוכה: רו”ח גיל סער

מכרז פומבי מספר 08/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ לבניית מודל לניהול סיכונים, לכתיבת נהלים ובקרה פנימית – המכרז נסגר.

הזוכה: מר גרף ערן

מכרז מספר 07/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בטיחות וגהות עירונית – המכרז נסגר.

הזוכה: אינג’ משרקי ניסים – חברת MMM ייעוץ הנדסי. 

מכרז מספר 06/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון הניקוז – המכרז נסגר.

הזוכה: חברת בלשה – ילון בע”מ.

מכרז מספר 05/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון ובינוי עירוני וסביבתי –המכרז נסגר.

הזוכה: אירית כוכבי אדריכלים בע”מ.

מכרז מספר 04/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת מבנים – המכרז נסגר.

הזוכה: אינג’ אורן רון.

מכרז מספר 03/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו”ס) – המכרז נסגר.

הזוכה: חברת אביב AMCG בע”מ.

מכרז מספר 02/2016 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום אדריכלות  – המכרז נסגר.

הזוכה: אירית כוכבי אדריכלים בע”מ.

מכרז 01/2016 – מכרז פומבי לתפקיד סגן מהנדס הוועדה – המכרז נסגר

 2015

מכרז מספר 05/2015 – מכרז פומבי לתפקיד מנהל תפעול ועדההמכרז נסגר

מכרז מספר 04/2015 – מכרז פומבי לתפקיד מידען תכנוניהמכרז נסגר

מכרז מספר 03/2015 – מכרז פומבי לתפקיד מפקח בנייה ובודק תכניותהמכרז נסגר

מכרז מספר 02/2015 – מכרז פומבי למתן שירותי ראיית חשבוןהמכרז נסגר

מכרז מספר 01/2015 – מכרז פומבי לתפקיד מנהל תשתיותהמכרז נסגר

 2014

מכרז מספר 03/2014 – הזמנה להציע מועמדות לתפקיד יועץ משפטי לוועדה המיוחדת לתכנון ובניה חריש – המכרז נסגר

מכרז מספר 02/2014 – מכרז פומבי לתפקיד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה חריש – המכרז נסגר

מכרז מספר 01/2014 – מכרז למפקח עבור הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה חרישהמכרז נסגר