מבוא

הוועדה המיוחדת בחריש הוסמכה לתכנן ולאשר את כל תהליכי הבנייה בחריש ולפקח עליהם. אנו מנצלים את הסמכויות המיוחדות שהוענקו לנו ואת הכוחות המקצועיים העומדים לרשותנו לתכנון עיר מודרנית ומתקדמת, שתספק לתושביה איכות חיים גבוהה ותשמור על ערכי הטבע בסביבתה ובתוכה. אנו עושים זאת במהירות וביעילות כדי לקדם את בניית העיר ולהביא לאכלוסה בזמן הקצר ביותר ועל הצד הטוב ביותר.

ממשלת ישראל הכריזה על הקמת העיר החדשה חריש כפרויקט לאומי (החלטה מס’ 870). לשם כך אנו מאיצים את הפיתוח של היישוב ומקדמים תוכניות להשלמת עבודות הפיתוח, כדי לאפשר קליטה של אלפי משפחות המתכננות להתחיל חיים חדשים בעיר מודרנית, יפה ואיכותית.

לשם כך אנו צריכים שיתוף פעולה של המתכננים ושל מזמיני העבודה, כדי שנוכל לעשות את עבודתנו בצורה הטובה ביותר למען תושבי חריש – הקיימים והעתידיים.

בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה של תכנון המרחב הציבורי, כולל שיתוף של מבנים ושל מוסדות ציבור. כל החשיבה מכוונת אל “ישראל החדשה” ב-2040/2050.

כדי לממש את חזון הממשלה להקמת העיר ולהתאים את התכנון בעיר לתפיסה זו הכינה הוועדה באמצעות צוות יועצים מקצועי פרוגרמה למבנים ולמוסדות ציבור, והיא אושרה ע”י מליאת הוועדה. הפרוגרמה מכוונת את התכנון של המרחב הציבורי לתפיסה זו. גם התכנון של מבני המגורים, של המסחר ושל התעסוקה חייב להתקשר עם המרחב הציבורי. רק כך תהיה העיר חיה ושוקקת ותאפשר איכות חיים גבוהה לתושבים.

[wpa_toolbar]