דרכי קשר עם הוועדה

קבלת קהל:

בהתאם להנחיות לשמירת בריאות הציבור תיערך קבלת קהל בתיאום מראש בלבד ובעמידה בתנאי משרד הבריאות שבתוקף

בימים א,ד בין השעות 12:00-9:00

ביום ב' בין השעות 14:00:-17:00

קביעת פגישה עם מהנדסת הוועדה תיעשה באמצעות הדוא"ל:

may@harishpl.org

פגישה עם מח' הפיקוח יש לתאם מול מנהל הפיקוח בדוא"ל:

aviv@harishpl.org

 

מענה טלפוני:

ביום א' בין השעות 15:00-12:00 ובימים ב, ג' בין השעות 13:00-9:00