אנשי קשררשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
מושיק גולדשטיין יו”ר הוועדה 04-6662671
שמעון יעקובוביץ מנהל לשכת יו”ר הוועדה 04-6661150
אדר' תמר סילון מהנדסת הוועדה 04-6661152
אילנה לאוב מנהלת התפעול וממונה על חוק חופש המידע 04-6661155
אביב ווהבי מנהל הפיקוח על הבנייה והאכיפה 04-8532972
דניאל כהן - דהן מפקחת בנייה 04-8532973
אדוה יוחאי בודקת בקשות להיתרי בנייה 04-6661161
יוני צמח העברות בטאבו 04-8532975
הדס חן- גואטה מזכירות הוועדה 04-6661162
אדר' שרון פישמן מהנדסת המוע"מ ומזכירת הוועדה 04-6661162

יועצים

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד אבי גולדהמר יועמ"ש הוועדה בתיאום עם מזכירות הוועדה
רו”ח גיל סער גזבר הוועדה בתיאום עם מזכירות הוועדה
ערן גרף יועץ לניהול סיכונים, נהלים וביקורת בתיאום עם מזכירות הוועדה
רו"ח סאאב ותד רו"ח בתיאום עם מזכירות הוועדה
סעד פחראדין יועץ מחשוב בתיאום עם מזכירות הוועדה