ת”ד 7777, חריש 3786100
טלפון 04-6661161 פקס: 04-6661154

שם העובד תפקיד טלפון דוא”ל
דוד מגן – מונסונגו יו”ר הוועדה 04-6661150 shi@harishpl.org
שמעון יעקובוביץ’ מנהל לשכת יו”ר הוועדה 04-6661150 shi@harishpl.org
אינג’ יבגניה מלכין מהנדסת הוועדה 04-6661152 may@harishpl.org
משה כחלון מנהל התשתיות 04-6661156 mkh@harishpl.org
גיא פז מנהל מח’ הרישוי והפיקוח על הבנייה 04-6661162 guy@harishpl.org
אילנה לאוב מנהלת התפעול 04-6661155 ilana@harishpl.org
אביב ווהבי סגן מנהל מחלקת הרישוי והפיקוח על הבנייה (בנושא פיקוח) 04-8539272 aviv@harishpl.org
הילה רופא מפקחת בנייה 04-6661151 hila@harishpl.org
לוי ניסנוב מפקח בנייה  04-8539273  levi@harishpl.org
אינג’ יובל ברק מזכיר הוועדה 04-6661161 mazkirut@harishpl.org
נעמה בר- אושר ממונה על מזכירות הוועדה 04-6661161 mazkirut@harishpl.org
יועצים
רו”ח גיל סער גזבר הוועדה בתיאום עם מזכירות הוועדה gils@harishpl.org
ערן גרף יועץ לניהול סיכונים, נהלים ובקרה בתיאום עם מזכירות הוועדה eran.graff@gmail.com
ניסים משרקי יועץ בטיחות בתיאום עם מזכירות הוועדה mmmsystemmm@gmail.com
אריאל שבתאי יועץ נגישות בתיאום עם מזכירות הוועדה ariel.shabtai@avivamcg.com

פנייה ליועצי הוועדה תיעשה רק דרך הגורם המטפל בוועדה