Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

יישומים אפשריים בממ”ג

מערכת מידע גאוגרפית (GIS, ראשי תיבות של: Geographic Information System) היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור וניתוח מידע גאוגרפי ממספר שכבות מידע. מערכות אלו מנסות לפשט את “העולם האמתי” לתצוגת מחשב בעזרת חלוקת המידע המרחבי לשכבות. כל שכבה מייצגת אלמנט ב”עולם האמתי” כמו גבולות עירוניים, ימים, מקורות מים, יישובים, כבישים, מבנים. לכל שכבה יש טבלה האוגרת את הנתונים שנאספו על השכבה, היבט גרפי המתאר חזותית את הנתונים וממד גאוגרפי של נקודות ציון. כך מערכת המידע הגאוגרפית בעצם מאגדת בתוכה מסד נתונים ומציגה אותו חזותית כמפה. שילוב שכבות המידע יוצר מפות נושאיות המאפשרות ניתוח של כל שכבה בפני עצמה וניתוח הקשרים בין השכבות השונות.

מבחינה היסטורית, תחום הממ”ג התפתח בשנות ה-70 של המאה שעברה והתקדם הן מבחינת טכנית והן מבחינת יכולות העיבוד. כיום הוא משמש במגוון רחב של תחומים, כגון:

  • תכנון ערים – מיפוי תחומים בעיר ושימושי הקרקע בהם, ניתוח של מערכות התחבורה, שינוים בהרכבי אוכלוסייה, שינוים לאורך זמן, ניהול תכניות בניין עיר.
  • אקולוגיה – מיפוי וחיזוי תפוצת צמחים ובעלי חיים. בחינת הקשרים מרחבים לצורכי שמירה על הטבע.
  • תשתית ותקשורת – ניהול מתקני תשתית, מיקום אנטנות שידור, בחינת עוצמות שידור ואופטימיזציה של עלויות.
  • הידרולוגיה – חישובי נפח וספיקה של מי גשמים, הדמיה של זרימת בתווך עילי ותחתי, שילוב מודלים עם נתונים אטמוספריים.
  • גאוגרפיה חברתית – דמוגרפיה והיבטים כלכלים. מודלים של התנהגות במרחב.
  • ארכאולוגיה – הדמיה ושיחזור של אתרים ארכאולוגיים, תיעוד וניתוח מרחבי של הממצאים.
  • גופי ממשל– ניהול נכסים ומשאבים לפי תחומים גאוגרפים.
  • מערכות בקרה ושליטה הנעזרות במיקום במרחב, מערכות ניווט, שרטוט מפות ועוד.

אין המידע המופיע באתר מערכת הממ”ג מחייב סטטוטורית.
המידע המצוי באתר אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה תוספת או כל פגם המופיעים במערכת.
המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש בלבד.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.