נסח רישום ("נסח טאבו")

נסח רישום מקוון החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת ניתן להפיק מהקישור הבא:

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440?clear=true

רישום הקרקע במדינת ישראל נעשה בלשכת רישום המקרקעין. הקרקע מחולקת למחוזות ובתוכן יישובים. כל הקרקעות מחולקות לגושים, והגושים מחולקים לחלקות.

כדי לדעת למי שייכת חלקה מסוימת צריך להזמין נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין באמצעות אתר רשם המקרקעין או בסניף הלשכה שבמחוז הרלוונטי.

בנסח הטאבו מופיעים: שם המחוז; שם היישוב; בעל הקרקע; הערות הרשומות על בעל הקרקע ו/או על הקרקע עצמה.

הבעלות על הקרקע נחלקת לשתי אפשרויות:

    1. בבעלות מדינת ישראל

שם יפורטו הגופים הנוספים שהקרקע בבעלותם (קק"ל, רשות הפיתוח, רמ"י, הימנותא וכיוצ"ב).

במקרה זה המתגורר או היזם שזכה בקרקע יהיה רשום, אם יש לו חוזה חכירה מול רמ"י. אם יש לו רק חוזה פיתוח מול רמ"י , הוא לא יהיה רשום.

    2. בבעלות פרטית

ההערות הרשומות בנסח הטאבו נחלקות גם הן לשני סוגים:

    1. על בעל הקרקע/החוכר:

        א. משכנתה או עיקולים

        ב. הסכם בית משותף

    2. על הקרקע:

        א. תכנון

        ב. הפקעות

        ג. זיקות הנאה

        ד. זכות מעבר

        ה. חריגות בנייה