בקשה לאישור להעברת זכויות בטאבו

הוועדה מנפיקה את האישור לצורך העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין בעת היעדר חובות עבור היטל השבחה ובעת קבלת אישור מעיריית חריש על היעדר חובות.

אופן הגשת הבקשה:

הגשת המסמכים באמצעות הדוא"ל Tabo@harishpl.org או במסירה ידנית בשעות קבלת קהל.

יש לשלוח את המסמכים הבאים לפי עסקה:

1. טופס בקשה להעברת זכויות - קישור לטופס

2. חוזה קנייה

3. אישור  מעיריית חריש על היעדר חובות.

4. מכתב מהיזם על העברת הזכויות

  • ייתכן שיהיה צורך בהשלמת מסמכים נוספים, עפ"י דרישת הוועדה.

5. תיק בית משותף - ניתן להפיק מהאתר של משרד המשפטים

קישור לאתר

אם הדירה לא נרשמה כבית משותף יש להמציא תשריטי מכר מלאים של הבניין

1. טופס בקשה להעברת זכויות - קישור לטופס

2. נסח רישום מרשם המקרקעין (נסח טאבו).
    אם בעל הנכס טרם נרשם בטאבו - יש להמציא אישור זכויות מהחברה המשכנת או הסכם חכירה מול רמ"י.

3. חוזה קנייה מלא על כל נספחיו.

4. חוזה מכירה.

5. תיק בית משותף - ניתן להפיק מהאתר של משרד המשפטים:
    http://fileextractor.justice.gov.il/tabu
    אם הדירה לא נרשמה כבית משותף יש להמציא תשריטי מכר.

6. אישור מעיריית חריש על היעדר חובות.

 

דע את זכויותך!

  • פטור 140 מ"ר – במידה והינך מתגורר בנכס מעל 4 שנים יכול להיות כי מגיע לך פטור/הפחתה בדמי היטל ההשבחה
  • העברה ללא תמורה – מדרגה ראשונה בלבד – יכול להיות כי מגיע לך פטור עד מכירת הדירה.

 

המסמכים יישלחו לשמאי הוועדה לצורך בחינת החבות בהיטל השבחה.

אם ייקבע שיש חבות בהיטל השבחה, האישור יונפק רק לאחר התשלום. 

מה שמשפיע על קיום החוב או על היעדרו הוא התוכניות החדשות שהשביחו
את הנכס ואושרו לאחר קניית הנכס.

האישור להעברת זכויות בטאבו תקף לחצי שנה מיום הוצאתו.

ניתן להאריך אותו בחצי שנה נוספת ובתנאי שלא עברה יותר משנה מיום הוצאתו.