מדיניות הוועדה

 

ישנם נושאים שלא קיבלו התייחסות בתוכניות המפורטות של השכונות השונות בחריש.

במקרים מסוימים הוועדה יכולה להחליט שלא להכין תוכנית מפורטת נוספת בנושא אך כן לקבוע מדיניות.

כל מדיניות הנכתבת ע"י הצוות המקצועי של הוועדה מובאת לדיון במליאת הוועדה ולאישורה, ולאחר אישורה היא מתפרסמת באתר הוועדה.

עד היום קבעה הוועדה מדיניות בנושאים אלו:

  1. תקן חניה במקרה של תוספת יח"ד במתחם.
  2. הקמת בריכות שחייה פרטיות.
  3. מדיניות הוועדה לתוספות בנייה עפי תוכניות חריש1א ו-307-0412684 - ספטמבר 2021