היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגוריםבהתאם לתיקון מס' 131 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה- 1965 המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים

על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש ההיתר להגיש בקשה להיתר להפעלת מעון יום

את הבקשה בצירוף האישורים הנדרשים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: adva@harishpl.org

לאחר קבלת הטפסים ובדיקתם בוועדה, יישלח אליכם נוסח לפרסום עם הנחיות לצורך המשך התהליך.

מצורף לנוחיותכם קישור לחוק.