עדכונים

מידע כללי

חדשות

 • הוועדה המיוחדת לתו"ב – חריש חזרה לפעילות
  ביום ל' בשבט תשפ"ב, 1 בפברואר 2022

  בהתאם לצו התכנון והבנייה שפורסם ברשומות ב - 31 בינואר 2022.                                                 

  קביעת פגישה עם מהנדס הוועדה תיעשה באמצעות הדוא"ל: sulieman@harishpl.org

  פגישה עם מחלקת הפיקוח יש לתאם ישירות מול מנהל הפיקוח בדוא"ל aviv@harishpl.org

 • 11/04/2021

  הרינו מודיעים בזאת כי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש אישרה בישיבת מליאה מס' 202102 מיום 25 במרץ 2021 את ההנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה בתחום התוכניות חריש/1/ד (שכונת "המע"ר") ו-חריש/2/א (שכונת "אור המזרח").
  כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מהנחיות אלה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בתוך 30 ימים מיום פרסום המודעה בעיתון או באתר האינטרנט (המאוחר מביניהם) לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש. ההנחיות ייכנסו לתוקף בתום תקופה זו.
  הנחיות מרחביות לפטור מהיתר בנייה- חריש 1ד וחריש 2א- מרץ 2021
  הרינו מודיעים בזאת כי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש אישרה בישיבת מליאה מס' 202102 מיום 25 במרץ 2021 תיקון להנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בנייה בתחום התוכניות חריש/1/א (שכונות "החורש" ו"אבני החן") ו-חריש/1/ב (שכונת "הפרחים").
  כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מהנחיות אלה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בתוך 30 ימים מיום פרסום המודעה בעיתון או באתר האינטרנט (המאוחר מביניהם) לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש. ההנחיות ייכנסו לתוקף בתום תקופה זו.
  הנחיות מרחביות לפטור מהיתר בנייה- מרץ 2021

 • שדרוג המערכת הגאוגרפית

  הועלתה מערכת חדשה ומתקדמת לניהול מידע הנדסי לשירות התושב. המערכת מונגשת לנכים, מותאמת סלולר ותומכת בדפדפן כרום.

 • האתר מכיל מידע הקשור למרחב התכנון: תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות ועדה ועוד. האתר הוא כלי עזר למשתמש, אך החומר המופיע בו אינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המיוחדת.