Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

לנוחיות התושבים החדשים והוותיקים בחריש, אנחנו מפרסמים דף שאלות ותשובות שעשוי לעזור בהתנהלות מול הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש.

רשימת השאלות והתשובות הנה חלקית ואנו ממליצים לעיין כאן באתר האינטרנט של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון "שער המידע לתכנון ולבנייה" או להגיע למשרדי הוועדה המיוחדת בשעות קבלת קהל כדי לקבל מענה מלא לשאלותיכם.

 משרדי הוועדה נמצאים בתוך הפארק ברחוב תמר. כתובת בווייז: מבוא נחל דן, חריש. שעות קבלת קהל : ימים א'-ג' בשעות 16:00-13:300.

כל נושא ועניין הקשורים בביצוע, בנייה והתקנת אלמנטים שונים העשויים להשפיע על חזות הבניין. רצוי לברר במשרדי  הוועדה ולהיעזר בהנחיות המרחביות של חריש. את ההנחיות ניתן למצוא באתר הוועדה בעמוד "הנחיות לפטור מהיתר". כמו כן, על כל תושב המעוניין לבצע עבודות פטורות מהיתר, לקרוא את המדריך המצוי באתר מנהל התכנון "שער המידע לתכנון ולבנייה" המפרט את רשימת העבודות הפטורות מהיתר ואת הדרך לבצען. ההנחיות המרחביות של חריש הנן מחייבות לעניין העבודות הפטורות מהיתר.

לכל דירה ניתן להוסיף עד 12 מטר פרגולה (פרגולה אחת לכל דירה). הפרגולה תיבנה מחומרים קלים ואחידים לפי פרט  אדריכלי שניתן לקבל במשרדי הוועדה. לכל מתחם פרט אדריכלי משלו כך שמומלץ לא לפנות לשכן שבקצה הרחוב. הפרגולה תיבנה ללא קירות, תימצא על גבי הקרקע, המרפסת או הגג. את המידע המלא ניתן לקרוא בסעיפים 1.3 ו-3.2 של ההנחיות המרחביות בתכנית חריש/1/א'. יש לדווח לוועדה על ביצוע העבודות תוך 45 יום מסיום הבנייה. יש למלא את הטופס "טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר" הנמצא באתר האינטרנט של הוועדה ולצרף חתימת מהנדס מבנים.

למרות שמחסנים נכללים ברשימת העבודות הפטורות מהיתר, תכנית בניין העיר החלה בשכונות המתאכלסות של חריש אינה מאפשרת בניית מחסנים שאינם חלק מהמבנה העיקרי ואינה מאפשרת קיומו של מחסן בקומות המגורים. לפיכך, לא תתאפשר תוספת מחסן, גם לא מחסן "קל".

לא נדרש היתר בנייה לבניית שער או מחסום בכניסה לחנייה אך צריכים להתקיים התנאים הבאים: 1. מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך. 2. המחסום או השער יותקן בתוך תחום המגרש ולא יבלוט ממנו החוצה גם כאשר הוא פתוח. 33. השער או המחסום יותקן לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה. 4. השער או המחסום חייב לאפשר כניסה לכל הדיירים בבניין. את הנוסח המלא ניתן למצוא בסעיף 3.1 של ההנחיות המרחביות של תכנית חריש/1/א באתר הוועדה.

לא יתאפשר חיפוי משום סוג (כגון יריעה, במבוק וכד') מלבד גדר חיה בגינות או עציצים במרפסות.

כדי להוסיף גגון יש צורך באחוזי בנייה, לפיכך יש לפנות למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה ולברר אם קיימים בבניין אחוזי בנייה עודפים. לעניין הסוככים, אין צורך בהיתר בנייה בהתקנת סוכך ששטחו אינו עולה על 200 מ"ר ושאינו בולט מן הקיר, כשהוא מקופל, יותר מ-50 ס"מ. יש להודיע לוועדה המיוחדת בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה בטופס המיועד לכך, "טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר" וכן יש לצרף אישור של מהנדס מבנים המעיד על יציבות הסוכך ועל כך שהוא מעוגן כראוי למבנה. את ההנחיות המלאות ניתן לקרוא בסעיף 3.1 בהנחיות המרחביות של תכנית חריש/1/א באתר האינטרנט של הוועדה, שם גם ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים.

להתקנת מזגן או מערכת טיהור אוויר לא נדרש היתר בנייה, אך המערכת צריכה לעמוד בכמה תנאים ובהם: המזגן צריך להיות  לצריכה ביתית ולא תעשייתית, המערכת צריכה לעמוד בדרישות למניעת רעש, המערכת תותקן במסתור הכביסה, על הגג או, אם אין אפשרות אחרת, במרפסת הדירה במקום מוסתר ומתחת לגובה המעקה. את התקנות המלאות יש לקרוא בסעיף 4.6 בהנחיות המרחביות שח תכנית חריש/1/א. בשום מקרה לא יותקנו מזגן או מע' טיהור או כל מתקן אחר על גבי קירות הבניין.

התקנת סורגים אינה מצריכה היתר אולם יש להקפיד על כמה דברים: הסורגים צריכים לעמוד בתקן ישראלי 1635 ואחד החלונות צריך להיות פתח מילוט כמפורט בתקן. יש לדווח לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בתוך 455 יום מיום ביצוע העבודות בטופס המיועד לכך, "טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר", שאותו ניתן למצוא באתר הוועדה תחת עמוד "הנחיות לפטור מהיתר". נוסח התקנות המלא להתקנת סורגים נמצא בסעיף 4.5 בהנחיות המרחביות של תכנית חריש/1/א באתר האינטרנט של הוועדה.

כללי האצבע לפרטים שאינם מצריכים היתר בנייה נמצאים בהתקנת פרטי עזר בסעיף 4.1 בהנחיות המרחביות של תכנית חריש/1/א. 1. הפריטים אינם תוספת בנייה. 2. אינם כוללים בנייה של מבנה נלווה מלבד עמוד תומך. 33. משקל הפריט אינו עולה על 50 ק"ג.

אנו שבים ומדגישים שכדאי ורצוי לקרוא את ההנחיות המרחביות של חריש המפורסמות באתר האינטרנט של הוועדה.
לשאלות נוספות, ניתן להגיע למשרדי הוועדה בשעות קבלת הקהל: ימים א', ב' ו-ג' בין 16:00-13:30.
אנו עומדים לשירותכם ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם. אנא בררו מבעוד מועד את זכויותיכם על מנת להימנע מביצוע עבירות בנייה.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.